Winder Leszek    live | bio | lp & cd | mp3 | pictures | links | contact | english


Leszek Winder - Bezdomne Psy

LP Polskie Nagrania Muza SX 2562

1. Część I...
2. Część II...
3. Część III...
4. Część IV...
5. Część V...
6. Część VI...
7. Część VII...
8. Część VIII...
9. Część IX...
10. Część X...

Leszek Winder - g
Jerzy Kawalec - bg
Michał Giercuszkiewicz - dr